شرایط عضویت در انجمن تاریخ ایران

انواع عضویت

 • عضویت پیوسته: موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته تاریخ ایران، تاریخ اسلام، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به عضویت پیوسته درآیند.
 • عضویت وابسته: اشخاصی که دارای درجه کارشناسی یا دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ بوده و مدت 5 سال در یکی از رشته‌های مذکور شاغل باشند، می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.
 • عضویت دانشجویی: این عضویت برای کلیه دانشجویانی که در رشته تاریخ و تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی مشغول تحصیل بوده و هنوز مدرک کارشناسی نگرفته‌اند در نظر گرفته شده است.
 • عضویت افتخاری: این عضویت برای جذب شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام آنها در حوزه تاریخ حائز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده‌ای نموده باشند پیش‌بینی شده است.
 • عضویت حقوقی: موسسات و نهادها

مدارک لازم

 • یک قطعه عکس 3×4
 • آخرین مدرک تحصیلی
 • فرم عضویت

مزایای عضویت

 • اولویت شرکت در کارگروه‌های آموزشی و تخفیف ویژه برای اعضا به همراه اعطای گواهی پایان دوره معتبر
 • اولویت انتشار و تخفیف هزینه‌های مربوط به چاپ مقاله در نشریات انجمن
 • تخفیف در خرید انتشارات انجمن
 • گواهی عضویت و کسب امتیاز از نهاد رسمی و علمی
 • حق رای برای اعضا پیوسته