آخرین شب از مدرسه پاییزه ویژه کسب و کارهای تاریخ محور

آخرین شب از مدرسه پاییزه ویژه کسب و کارهای تاریخ محور در تاریخ چهارشنبه 1 آذر ماه 1402 با موضوع چگون...

ادامه مطلب

آخرین جلسه از کارگاه‌های تاریخ و رسانه

آخرین جلسه از کارگاه‌های تاریخ و رسانه در روز 28 آبان ماه 1402 برگزار شد. راههای ارتباطی با انج...

ادامه مطلب

کارگاه مستند تاریخی رادیویی

کارگاه اصول تولید مستندهای تاریخی رادیویی با تدریس دکتر ویدا همراز، عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما...

ادامه مطلب

سومین جلسه از کارگاه آشنایی با تولید پادکست و نرم‌افزارهای صوتی

سومین جلسه از کارگاه آشنایی با تولید پادکست و نرم‌افزارهای صوتی با تدریس خانم دکتر اسمعیل نژاد در تا...

ادامه مطلب

دومین جلسه از کارگاه تولید پادکست و آموزش نرم‌‌افزارهای صوتی

دومین جلسه از کارگاه تولید پادکست و آموزش نرم‌‌افزارهای صوتی با تدریس خانم دکتر اسمعیل نژاد در تاریخ...

ادامه مطلب

جلسه نخست از دومین کارگاه مدرسه پاییزه اشتغال و کارآفرینی (اصول پادکست و نرم‌افزارهای ویرایش صوتی)

نخستین شب از دومین کارگاه مدرسه پاییزه اشتغال و کارآفرینی با موضوع اصول پادکست و نرم افزارهای ویرایش...

ادامه مطلب

سومین جلسه از کارگاه تولید کتاب صوتی

سومین جلسه از کارگاه تولید کتاب صوتی با سخنان مهندس شاملو در تاریخ 22 آبان ماه 1402 برگزار شد. ...

ادامه مطلب

دومین جلسه کارگاه آشنایی با تولید کتاب صوتی

دومین جلسه از کارگاه آشنایی با تولید کتاب صوتی با تدریس دکتر ویدا همراز، عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و...

ادامه مطلب

آغاز دوره مدرسه پاییزه کسب و کارهای تاریخ‌محور

مدرسه پاییزه کسب و کارهای تاریخ‌محور در تاریخ 20 آبان ماه 1402 آغاز به کار کرد. راههای ارتب...

ادامه مطلب