گردهمایی بررسی مناسبات تاریخی، فرهنگی و ادبی میان ایران و ازبکستان

با همکاری کارگروه روابط بین‌الملل انجمن ایرانی تاریخ، شعبه خراسان رضوی انجمن ایرانی تاریخ و سازمان ف...

ادامه مطلب