گزارش نخستین نشست همکاری‌های منطقه‌ای شعب انجمن ایرانی تاریخ (منطقه5)

نخستین نشست همکاری‌های منطقه‌ای شعب انجمن ایرانی تاریخ (منطقه 5) برگزار شد. انجمن ایرانی تاریخ منطق...

ادامه مطلب

نخستین نشست هماهنگی شورای منطقه‌ای انجمن ایرانی تاریخ و شعب منطقه 5 کشور

انجمن ایرانی تاریخ منطقه 5 کشور برگزار می‌کند: نخستین نشست هماهنگی شورای منطقه‌ای انجمن ایرانی تا...

ادامه مطلب