کارگاه مجازی کاربرد ابزارهای هوش مصنوعی (کوپایلت) در پژوهش‌های تاریخی

انجمن ایرانی تاریخ (شعب قزوین، زنجان، همدان) برگزار می‌کنند: کارگاه مجازی کاربرد ابزارهای هوش مصن...

ادامه مطلب

امضای تفاهم‌نامه همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه زنجان با بنیاد ایران‌شناسی شعبه زنجان

در تاریخ سوم اردیبهشت ماه 1403 تفاهم‌نامه همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه زنجان با بنیاد ایران شناسی ...

ادامه مطلب

نخستین جلسه مشترک مسئولین شعب قزوین و زنجان با رؤسای بنیاد ایران‌شناسی قزوین و زنجان

نخستین جلسه مشترک مسئولین شعب انجمن ایرانی تاریخ در قزوین و زنجان با رؤسای بنیاد ایران‌شناسی قزوین و...

ادامه مطلب