همایش ادبی پیر خرد؛ به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه خوزستان برگزار می‌شود: همایش ادبی پیر خرد به مناسبت روز پاسدا...

ادامه مطلب

نشست بررسی ظرفیت‌های اداره کل ورزش و جوانان در حوزه کارآفرینی با تاکید بر حوزه علوم انسانی

انجمن ایرانی تاریخ شعبه بوشهر با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر برگزار می‌کند: نشست بر...

ادامه مطلب