گزارش نشست تخصصی بررسی وضعیت مطالعات ایران‌شناسی در گرجستان

کارگروه روابط بین‌الملل انجمن ایرانی تاریخ با مشارکت معاونت روابط بین‌الملل بنیاد ایران‌شناسی برگزار...

ادامه مطلب

گزارش نشست تخصصی فضای مجازی و تاریخ؛ فرصت‌ها و تهدیدها

براساس برنامه اعلام‌شده کارگروه تاریخ و رسانه، نشست علمی «تاریخ و فضای مجازی؛ فرصتها و تهدیدها» روز ...

ادامه مطلب

مدرسه پاییزه ویژه کسب و کارهای تاریخ محور

راههای ارتباطی با انجمن ایرانی تاریخ پایگاه رسمی انجمن ایرانی تاریخ http://www...

ادامه مطلب