گزارش نشست تخصصی بررسی وضعیت مطالعات ایران‌شناسی در گرجستان

کارگروه روابط بین‌الملل انجمن ایرانی تاریخ با مشارکت معاونت روابط بین‌الملل بنیاد ایران‌شناسی برگزار...

ادامه مطلب

تفاهم نامه انجمن ایرانی تاریخ و آکادمی علوم قزاقستان

انعقاد تفاهم‌نامۀ همکاری‌های علمی و بین‌المللی انجمن ایرانی تاریخ و آکادمی علوم قزاقستان انجمن ایرا...

ادامه مطلب

دیدار اعضای کارگروه روابط بین‌الملل انجمن ایرانی تاریخ از موسسه «وطن دار»

دیدار اعضای کارگروه روابط بین‌الملل انجمن ایرانی تاریخ از موسسه «وطن دار» بر اساس هماهنگی‌های بعمل ...

ادامه مطلب

نشست ایران‌شناسان روسیه و استادان گروه تاریخ و ایران‌شناسی دانشگاه شهید باهنر

با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه کرمان برگزار می‌شود: نشست ایران‌شناسان روسیه و استادان گروه تار...

ادامه مطلب