گزارش نشست علمی «تاریخ اجتماعی افغانستان بر اساس سفرنامه‌نگاری غربیان، سده ۱۹» 

کارگروه روابط بین الملل انجمن ایرانی تاریخ برگزار کرد: نشست علمی «تاریخ اجتماعی افغانستان بر اس...

ادامه مطلب

نشست علمی: تاریخ اجتماعی افغانستان بر اساس سفرنامه‌نگاری غربیان، سده نوزدهم

کارگروه روابط بین‌الملل انجمن ایرانی تاریخ برگزار می‌کند؛ نشست علمی: تاریخ اجتماعی افغانستان بر ...

ادامه مطلب

نشست هم‌اندیشی مناسبات تاریخی، فرهنگی و ادبی میان ایران و ازبکستان

انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان رضوی و کارگروه روابط بین الملل انجمن با همکاری معاونت آموزشی دانشکده ...

ادامه مطلب

گزارش نشست تخصصی هم‌اندیشی با موضوع «بررسی وجوه تمدنی و فرهنگی تاریخ ایران در دوره تیموریان»

نشست تخصصی هم‌اندیشی با موضوع «بررسی وجوه تمدنی و فرهنگی تاریخ ایران در دوره تیموریان» با حضور ج...

ادامه مطلب

گردهمایی بررسی مناسبات تاریخی، فرهنگی و ادبی میان ایران و ازبکستان

با همکاری کارگروه روابط بین‌الملل انجمن ایرانی تاریخ، شعبه خراسان رضوی انجمن ایرانی تاریخ و سازمان ف...

ادامه مطلب

کنفرانس تخصصی بررسی وجوه تمدنی و فرهنگی تاریخ ایران در دورۀ تیموریان

 کارگروه روابط بین‌الملل انجمن ایرانی تاریخ با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌کند: ...

ادامه مطلب

نشست هم‌اندیشی متخصصان تاریخ از کشور افغانستان و ایران

کارگروه روابط بین‌الملل انجمن ایرانی تاریخ برگزار می‌کند: هم‌اندیشی تخصصی با حضور: متخصصان تاریخ...

ادامه مطلب

گزارش نشست علمی «مطالعات تیموری در ایران؛ بررسی و تحلیل مطالعات و پژوهش‌های ایرانیان درباره تاریخ و تمدن تیموریان»

کارگروه روابط بین‌الملل انجمن ایرانی تاریخ برگزار کرد: نشست علمی با موضوع: مطالعات تیموری در ایر...

ادامه مطلب