پیام تبریک انجمن ایرانی تاریخ به دبیر و اعضاء جدید و منتخب شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی تاریخ

پیام تبریک انجمن ایرانی تاریخ به دبیر و اعضاء جدید و منتخب شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشج...

ادامه مطلب

گزارش نشست تخصصی بررسی وضعیت مطالعات ایران‌شناسی در گرجستان

کارگروه روابط بین‌الملل انجمن ایرانی تاریخ با مشارکت معاونت روابط بین‌الملل بنیاد ایران‌شناسی برگزار...

ادامه مطلب