نکوداشت استادان قزوینیِ پیشکسوت تاریخ، زنده یادان دکتر احسان اشراقی و دکتر ناصر تکمیل همایون

انجمن ایرانی تاریخ شعبه قزوین همزمان با برگزاری ششمین کنگره ملی تاریخ‌دانان ایران برگزار می‌کند: ...

ادامه مطلب