نشست تخصصی: نقش مسلمانان در ارتقاء دانش کشاورزی اروپای غربی و حوزه مدیترانه پس از فتح اندلس

آکادمی نقطه با همکاری انجمن ایرانی تاریخ مرکز استان کرمانشاه برگزار می‌کند: نقش مسلمانان در ارتقا...

ادامه مطلب