جلسه مشترک هیئت مدیرۀ انجمن ایرانی تاریخ با مدیران مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران

جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن ایرانی تاریخ با مدیران مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران امروز ۱۰ امرد...

ادامه مطلب