دومین همایش از سلسله همایش‌های تاریخ صنعت در ایران؛ تحولات اجتماعی و اقتصادی جزیره خارک در پرتو صنعت نفت

انجمن ایرانی تاریخ شعبه بوشهر با همکاری شرکت پایانه‌های نفتی ایران و شهرداری جزیره خارک برگزار می‌ک...

ادامه مطلب