گزارش نشست تخصصی فضای مجازی و تاریخ؛ فرصت‌ها و تهدیدها

براساس برنامه اعلام‌شده کارگروه تاریخ و رسانه، نشست علمی «تاریخ و فضای مجازی؛ فرصتها و تهدیدها» روز ...

ادامه مطلب