گزارش نشست علمی «مطالعات تیموری در ایران؛ بررسی و تحلیل مطالعات و پژوهش‌های ایرانیان درباره تاریخ و تمدن تیموریان»

کارگروه روابط بین‌الملل انجمن ایرانی تاریخ برگزار کرد: نشست علمی با موضوع: مطالعات تیموری در ایر...

ادامه مطلب