همایش ادبی پیر خرد؛ به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

با همکاری انجمن ایرانی تاریخ شعبه خوزستان برگزار می‌شود: همایش ادبی پیر خرد به مناسبت روز پاسدا...

ادامه مطلب