نخستین نشست هم‌اندیشی استادان گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی با دبیران تاریخ استان قزوین

انجمن ایرانی تاریخ شعبه استان قزوین برگزار می‌کند: نشست هم‌اندیشی استادان گروه تاریخ دانشگاه بین‌...

ادامه مطلب