کارگاه ایده‌پردازی بر اساس دانش تاریخی در حوزه کسب و کارهای فرهنگی – هنری

انجمن ایرانی تاریخ شعبه آذربایجان شرقی با همکاری بنیاد ایران‌شناسی شعبه آذربایجان شرقی برگزار می‌کند...

ادامه مطلب