نمایشگاه آثار تاریخی، قدیمی و صنایع دستی اقوام ایرانی استان تهران

 

عکس قدیمی

نام اثر: کارنامه قدیمی
قدمت: 49 سال.
کاربرد: مدرک تحصیلی
نام دانشجو: حسین اسدی
شماره دانشجویی: 40211117127
گروه 34 آموزش ابتدایی

نام اثر: کلیات جودی
قدمت: نا معلوم، حدوداً ۸۰ سال
کاربرد: روایت واقعه عاشورا به صورت شعر و مدح
نام و نام خانوادگی دانشجو :محمد امین صادقی
شماره دانشجویی و کلاس: ۴۰۲۱۱۱۱۷۱۹۳   ۳۴

میز گروه 27
(ابوالفضل محمدی و معین خیرآبادی)

اسکناس‌های دوره پهلوی

سکه‌های خارجی

برگ چک قدیمی

سکه از دوران پهلوی تا جمهوری اسلامی

سکه مربوط به سال 1318ق.

سکه دوره ناصرالدین شاه قاجار

ساعت مربوط به 60 الی 70 سال پیش – سوغاتی از مکه

سکۀ سال 1319
رضا گودرزی

فانوس آلمانی
80 الی 100 سال پیش
مجید نصراللهی

کارنامه تحصیلی دبستان

کارنامه نهضت سواد آموزی

مهدی ملکی

قرارداد و سند املاک
دوره: 70 سال
مهدی ملکی

قرارداد زمین و املاک
60 سال پیش
مهدی ملکی

کوپن‌های خرید مایحتاج و نفت
50 تا 60 سال پیش
مهدی ملکی

راههای ارتباطی با انجمن ایرانی تاریخ