همایش گرامیداشت پانصد و پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و لهستان 

با همکاری انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود: همایش گرامیداشت پانصد و پنجاهمین سالگرد روابط دیپلمات...

ادامه مطلب

گزارش تصویری از مراسم اختتامیه هفتمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس

راههای ارتباطی با انجمن ایرانی تاریخ پایگاه رسمی انجمن ایرانی...

ادامه مطلب