جلسه نخست از دومین کارگاه مدرسه پاییزه اشتغال و کارآفرینی (اصول پادکست و نرم‌افزارهای ویرایش صوتی)

نخستین شب از دومین کارگاه مدرسه پاییزه اشتغال و کارآفرینی با موضوع اصول پادکست و نرم افزارهای ویرایش...

ادامه مطلب

مدرسه پاییزه ویژه کسب و کارهای تاریخ محور

راههای ارتباطی با انجمن ایرانی تاریخ پایگاه رسمی انجمن ایرانی تاریخ http://www...

ادامه مطلب

مدرسه پاییزه کسب و کارهای تاریخ محور

انجمن ایرانی تاریخ شعبه بوشهر با همکاری کارگروه‌های اشتغال و کارآفرینی و تاریخ و رسانه انجمن، برای ت...

ادامه مطلب