گفتگوی نسیم آنلاین با رحیم روح‌بخش، عضو کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ دربارۀ نظام آموزش نوین در دوره قاجار

از عصر قاجار و در پی شکست‌های ایران در جنگ‌ با روسیه، نیاز به آموزش احساس شد. اعزام محصل به خارج، مج...

ادامه مطلب