گزارش نشست تخصصی بررسی وضعیت مطالعات ایران‌شناسی در گرجستان

کارگروه روابط بین‌الملل انجمن ایرانی تاریخ با مشارکت معاونت روابط بین‌الملل بنیاد ایران‌شناسی برگزار...

ادامه مطلب