گزارش جلسات هیئت مدیره انجمن (دوره ششم)

جلسه هفدهم: 1402/3/17

* جلسه هفدهم هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ*

هفدهمین جلسه هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ در روز چهارشنبه ۱۷ خرداد تشکیل شد.
دستور اول این جلسه بررسی موضوع کنگره تاریخ‌دانان ایران در سال ۱۴۰۲ بود که با حضور رئیس شعبه منتخب میزبانی به انجام رسید. در این جلسه با بحث و گفتگوی مفصلی که صورت گرفت درباره مکان، زمان، موضوع، برنامه‌های جانبی، شیوه‌های اسکان و پذیرایی و تامین مالی کنگره توافق شد و به رئیس شعبه منتخب میزبانی ماموریت داده شد حداکثر ظرف مدت ۲ هفته ارزیابی‌های نهایی را صورت داده و نتیجه را به هیات مدیره گزارش نماید تا روند اجرایی و اطلاع‌رسانی کنگره تاریخ‌دانان آغاز شود.
در دستور دوم با توجه به کثرت پرسش‌های واصل شده از شعب درباره نحوه و میزان حق عضویت‌ها، متن اساسنامه، صورت جلسه مجمع عمومی و شرح مذاکرات بررسی شد و مجدد بر صحت مصوبه مجمع عمومی در این زمینه تاکید شد. بر این اساس کلیه دارندگان حداقل مدرک کارشناسی ارشد و از جمله دانشجویان دوره دکتری عضو پیوسته بوده و مبالغ حق عضویت پیوسته را پرداخت می‌نمایند، کلیه دارندگان مدرک کارشناسی و از جمله دانشجویان کارشناسی ارشد، عضو وابسته محسوب شده و حق عضویت وابسته را پرداخت می‌نمایند. مجمع عمومی صرفاً برای اعضاء وابسته‌ای که دانشجوی کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های علوم تاریخی هستند تخفیف ویژه درنظر گرفته و حق عضویت کمتری را پرداخت خواهند نمود، اما همچنان نوع عضویت آنان «وابسته» محسوب می‌شود.
کلیه دانشجویان کارشناسی نیز در صورت تمایل به عضویت، عضو دانشجویی محسوب شده و حق عضویت دانشجویی پرداخت می‌نمایند. مقرر شد دفتر مرکزی و شعب بر همین اساس روند عضوگیری را ساماندهی و تقویت نمایند.
دستور سوم بررسی طرح برگزاری مدرسه تابستانی انجمن با موضوع «ساخت قدرت و حکمرانی در تاریخ ایران از دوره باستان تا دوره معاصر» بود. آقای دکتر بیطرفان به عنوان مدیر این مدرسه تابستانی توضیحاتی درباره طرح ارائه نمودند و سپس اعضای هیات مدیره دیدگاه‌های خود را درباره عناوین و سرفصل مباحث، طول دوره، مدرسان، برنامه‌های جانبی و صدور گواهی پایانی ارائه نمودند. مقرر شد این مدرسه به صورت مشترک با خانه اندیشمندان علوم انسانی و با استفاده از فضای کاربردی آن مجموعه برگزار شود. به آقای دکتر بیطرفان ماموریت داده شد با همکاری برخی اعضاء هیات مدیره طرح را اصلاح و تکمیل نموده و تمهیدات لازم برای اجرای به موقع طرح در فصل تابستان را فراهم نماید.
جلسه در ساعت ۱۸ به پایان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *