اخبار, اخبار شعب انجمن, شعبه قزوین

قطعنامه پایانی ششمین کنگره تاریخ‌دانان ایران. قزوین، ۸ و ۹ شهریور ۱۴۰۲.

قطعنامه پایانی ششمین کنگره تاریخ دانان ایران.

قزوین، ۸ و ۹ شهریور ۱۴۰۲.

باسمه تعالی

انجمن ایرانی تاریخ تاکنون شش کنگره ملی تاریخ‌دانان ایران را به مرکزیت همدان، تهران، جیرفت، مشهد، کرمانشاه و هم اکنون قزوین به هدف تقویت دانش تاریخ و همگرایی و همفکری مورخان ایرانی برگزار کرده است. آخرین کنگره در تیرماه 1399 در شرایط سخت بیماری همه‌گیر کرونا در کرمانشاه و به صورت مجازی برگزار شد. شرایط مذکور باعث شد که برگزاری کنگره ششم تاریخدانان ایران با تاخیر مواجه گردد. با استقرار هیات مدیره انجمن ششم در روزهای پایانی سال گذشته مهمترین دغدغه انجمن احیاء و تقویت فعالیت‌های انجمن پس از اتمام شرایط مذکور و برگزاری به موقع کنگره ششم تاریخ‌دانان مطابق تصمیمات و پیشنهادات قطعنامه پایانی پنجمین کنگره تاریخدانان ایران و تداوم توجه بر مساله اشتغال، کارآفرینی و توجه جدی به وضعیت و مشکلات حرفه‌ای تاریخنگاران و جامعه مورخان بود.

انتخاب مقوله صنعت و تاریخ به عنوان بحث محوری کنگره پس از رایزنی‌های بسیار و با دو منظور اساسی صورت گرفت: نخست تداوم پیگیری خط مشی انجمن در برگزاری کنگره‌ها در پرداختن به مهمترین مسائل جامعه تاریخ‌دانان و دوم ایجاد پیوند جدی و کارکردی و کاربردی میان بخش صنعت، جامعه و دانش تاریخ در راستای بر آوردن انتظارات مورخان در بخش‌های دولتی و خصوصی به منظور کمک به فهم فرایندهای تاریخی «تاریخ صنعت» و تکوین تحولات نوین نظام صنعت و الزامات جدی در توجه به سامان و هویت صنعت و تکاپوی صنعت‌گران در توسعه و ترقی جامعه ایرانی بود؛ تا ضمن ایجاد و تحکیم پیوند میان صنعت و دانش تاریخ، بخشی از ماهیت کارکردی دانش تاریخ برای جامعه صنعتی و صنعتگران جامعه ایرانی شناسانده شود.

امید است که نتیجه اتخاذ چنین پیوند و رویکردی میان صنعتگران و مورخان و میان نظام علمی دانش تاریخ و سامان صنعت کشور، راهی برای بازنگری، آسیب‌شناسی ترقی و توسعه صنعتی، بازسازی و تقویت تجربیات و مبانی توسعه صنعت کشور در پرتو مطالعات تاریخ صنعت و صنعتگران ایرانی بگشاید.

بنابر این در این کنگره علاوه بر بحث‌های مختلفی که در گردهمایی مورخان در قزوین مطرح شد بنیاد سلسله همایش‌های تاریخ صنعت نیز نهاده شده که امید است نقش و کارکرد دانش تاریخ را برای شناخت مسائل صنعتی جامعه ایرانی و راههای رهایی از آسیب‌ها و چالش‌های تاریخی فرا روی این مسئله مهم در تاریخ ایران را نشان دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *