خبرنامه هفتگی الکترونیکی

گزارشی از مجمع عمومی انجمن ایرانی تاریخ

براساس دعوتنامه قبلي / آگهي روزنامه مورخ 27 دی ماه 1401جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده انجمن ایرانی تاریخ در ساعت 10 تا 14،روز پنج شنبه مورخ 6 بهمن 1401 در محل سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی تشکيل شد بعد از گزارش عملکرد اجرایی و مالی انجمن در هئیت مدیره پنجم و تایید آن توسط اعضای حاضر در مجمع و نمایندۀ محترم وزارت علوم،طبق دستور جلسه موارد زير مورد بررسي و تصويب قرار گرفت:
1.تعیین روزنامه کثیر الانتشار جام جام جهت ثبت اعلامیه های و اطلاعیه های عمومی انجمن ایرانی تاریخ.
2.تغییر مبلع عضویت: با توجه به آنکه در پنج سال اخیر تغییری در مبلغ عضویت صورت نگرفته بود،این ضرورت در دستور جلسه قرار گرفت و به شرح ذیل موارد پیشنهادی مورد تصویب قرار گرفت:
اعضای پیوسته هئیت علمی: مبلغ پیشنهادی: 250 هزار تومان(تصویب شد)،اعضای پیوسته غیر هیئت علمی: پیشنهاد 150هزار تومان(تصویب شد)،اعضای وابسته: غیر تاریخ و زیر مدرک ارشد: 100 هزار تومان(تصویب شد)،اعضای دانشجویی: فقط کارشناسی ارشد: 50 هزار تومان(تصویب شد)،اعضای حقوقی: 10 میلیون تومان(تصویب شد).
3.تصویب تراز مالی 1398
4.تصویب تراز مالی 1399
5تصویب تراز مالی 1400
6.برگزاری انتخابات هئیت مدیره ششم انجمن ایرانی تاریخ
در این انتخابات که به دلیل جابه جایی اجباری انجمن ایرانی تاریخ با تاخیر چند ماهه صورت پذیرفت، افراد ذیل از بین چهارده کاندیدادی عضویت در هیئت مدیره انجمن جهت هیئت مدیره ششم به صورت اعضای اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند:
آقای دکتر خسرو بیگی ۷۰ رای
آقای دکتر برومند اعلم ۶۷ رای
آقای دکترجمشید نوروزی ۶۴ رای
آقای دکتر ملائی توانی 63 رای
آقای دکتر جواد هروی: 59 رای،
آقای دکتر شهرام جلیلیان 55 رای
آقای رحیم روحبخش: 47 رای
آقای دکتر روح الله بهرامی: 39 رای(علی البدل)
خانم دکتر فاطمه تقوایی: 33 رای(علی البدل)
آقای دکتر ابوحمزه(بازرس منتخب): 47 رای
آقای دکتر سید توفیق حسینی(منتخب علی البدل بازرس): 34 رای
لازم به ذکر است که این انتخابات و مصوبات با حضور نماینده ویژه وزارت علوم صورت پذیرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *